Privacybeleid

Spuiterij Clay, gevestigd te Stolwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Spuiterij Clay verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Spuiterij Clay (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Spuiterij Clay verwerkt:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch contact;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;

De manier waarop wij gegevens verzamelen:

Spuiterij Clay verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier,  afnemen van producten en/of diensten of tijdens een telefonische afspraak, mondeling of contact via social media. Spuiterij Clay verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Spuiterij Clay hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Spuiterij Clay verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. o.a. Google Analytics).

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Spuiterij Clay bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Spuiterij Clay verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Spuiterij Clay een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Spuiterij Clay blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Spuiterij Clay gebruikt functionele, technische, marketing en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spuiterij Clay;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Spuiterij Clay een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Spuiterij Clay van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@spuiterijclay.nl. Spuiterij Clay reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen:

Spuiterij Clay neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spuiterijclay.nl.

 

Menu
Chat openen
Scan de code
Snel solliciteren? Dat kan hier!